Prekės ženklo „Nerijaus ledai“ sukūrimas. Užduotis - sukurti prekės ženklą dviejų rokiškėnų brolių mažame cechelyje verdamiems keisčiausių skonių ledams. Logotipo simboliu pasirinkta ledų indelio ikona su jos centre organiškai įkomponuota raide „N“.

2019