Logotipo sukūrimas mėgėjų orkestrui. Užduotis - sukurti logotipą Vilniaus muzikos mėgėjų simfoniniam orkestrui. Logotipas tekstinis, pagrindiniam simboliui pasirinkti abu muzikinės penklinės raktai - smuiko ir boso.

2005