„Countline“ logotipo atnaujinimas. Užduotis - atnaujinti kompanijos Count Line logotipą. Pagrindinė naujojo logotipo koncepcinė ašis - naujasis įmonės šūkis "Connecting Professionals", kurį įprasminti pasirinkta labai lakoniška, švari ir profesionaliai sterili išraiška. Išgryninus pavadinimą ir išlaisvinus jį nuo nereikalingų perteklinių elementų prie jo pridėtas ryškus grafinis elementas - žalias brūkšnys, pabraukiantis, tarsi paryškinantis pirmąją pavadinimo raidę. countline.lt

2019