Logotipo „Enternet“ atnaujinimas. Užduotis - atnaujinti seną IT kompanijos logotipą. Logotipo simboliu ir stilių formuojančia figūrą pasirinktas stilizuotas pasvirasis brūkšnys, dažnai sutinkamas programavimo kode, programavimo kalbų tekstuose ir esantis kiekvienoje internetinio adreso eilutėje. Į jį sudedama visa šio logotipo esmė ir koncepcija, jis veikia kaip akcentas ir gali būti plačiai naudojamas visoje komunikacijoje ir stiliuje kaip svarbus grafinis identifikacinis elementas. Jis taip pat suteikia dinamiškumo, judesio ir veržlumo visai statiškai pavadinimo eilutei, skaitant iš kairės į dešinę pasamoningai yra suvokiamas kaip kylantis, pozityvus elementas. Po logotipu komponuojamas šūkis „we build e-commerce“, kuris savo ruožtu atskirais atvejais taip pat gali būti naudojamas atskirtas nuo logotipo, vienas ar poroje su grafiniu elementu. enternet.lt

2020

Logotipų kūrimas

Logotipų kūrimas